Opvang bij gastouder

Bij deze vorm van opvang breng je je kind naar de gastouder toe. De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder. Deze vorm van opvang is kleinschalig en op maat, op alle dagen en tijden van de week. Samen met de gastouder maak je de afspraken.

Een gastouder mag in haar eigen huis meerdere kinderen opvangen. Je kind wordt in een kleine groep opgevangen en zo kan er rekening worden gehouden met de wensen en behoeften van jouw kind. Ieder kind krijgt persoonlijke aandacht. Maar je kind leert ook omgaan en spelen met andere kinderen. Bij de gastouder thuis vind je wellicht ook ander speelgoed dan bij jou thuis.

Het huis en de gastouder worden gedurende de gehele opvang periode tenminste twee maal per jaar gecontroleerd. Er wordt gekeken naar de risico-inventarisatie van de woning, het welbevinden van de kinderen, het pedagogisch handelen en de selectiecriteria worden getoetst. Jij als ouder wordt altijd op de hoogte gehouden van deze huisbezoeken. Meer informatie over de richtlijnen en voorwaarden voor opvang bij de gastouder thuis vind je hier.

Gastouder ziek?

Mocht je vaste gastouder ziek zijn of met vakantie, dan kun je de bemiddelingsmedewerkers inschakelen om zo mogelijk een vervangende gastouder te regelen. Er zijn ook gastouders beschikbaar voor noodopvang. Met het oog op het welzijn van je kind is het echter aan te raden om vervangende oppas in eerste instantie in de eigen, vertrouwde omgeving te zoeken.

Combi opvang

Wij bieden opvang dat past bij jou en je kind(eren). Het kan dan ook een idee zijn om gastouderopvang te combineren met kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. Zo’n combinatie is eigenlijk het beste van twee werelden: enerzijds het gemak en de intimiteit van opvang bij een gastouder en anderzijds de sociale contacten, de groepsdynamiek en de uitdagingen van opvang in een groep. Misschien past dit wel heel goed bij jouw kind en je eigen werkritme. Of misschien heb je meerdere kinderen en geeft het rust dat ze af en toe van school naar huis gaan met een gastouder. Ook kan het zo zijn dat je ene kind heel goed functioneert in een groep en je andere kind juist veel behoefte heeft aan rustig thuis spelen.

Kortom, reden genoeg om je eens te verdiepen in de mogelijkheden van combi-opvang. Onze afdeling Klantrelaties vertelt je er graag meer over. Je bereikt hen op klantrelaties@kinderrijk.nl of telefonisch via 020 – 426 08 66.